Yemek Oyunları

var imtur = “kategori”; var imurl = “yemekoyunlari”; var imkacli = “4”; var imkactane = “20”; var imrenk = “000”; var imrenk2 = “transparent”; var imyazi = “11”;